Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 90, %, trong đó trên chuẩn đạt 73,47%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại tốt, khá.

Nhà trường có 34 giáo viên/14 nhóm, lớp. Về cơ cấu đủ giáo viên cho các nhóm, lớptheo quy định tại Thông tư số 06/2015/TTL-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ nội vụ về việc quy định các danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn 100%, Trong đó trên chuẩn 85% (Cao đẳng: 24; Đại học: 04).

34/34 giáo viên biết ứng xử bằng ngôn ngữ dân tộc phù hợp và 100% giáo viên có kiến thức cơ bản về công tác giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập.