Trường Mầm non Hữu Lợi có tổng diện tích đất 6.716,1m2, được xây dựng thành 5 khu kiên cố, có khuôn viên riêng biệt, có cây xanh tạo bóng mát, cây cảnh, đáp ứng  nhu cầu vui chơi của trẻ, có 14 lớp học, có đầy đủ các phòng chức năng, các phòng làm việc khác đã phần nào đáp ứng nhu cầu của nhà trường. Trong trường có các công trình phụ trợ, có nhà vệ sinh riêng cho trẻ, nhà để xe, có khu bếp được xây dựng theo quy trình bếp 1 chiều đảm bảo cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhà trường tích cực thực hiện tốt công tác đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ dạy học, sinh hoạt của trẻ và CB, GV, NV.

 Sân chơi ở 4 điểm trường chưa đủ 5 loại đồ chơi ngoài trời theo danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non. Một số thiết bị đồ dùng ở các lớp còn chưa được đồng bộ.

Nhà trường có giấy quyền sử dụng đất tổng diện tích đất ở khu trung tâm và các chi điểm lẻ là:6.716,1m2 với tổng số 328 cháu bình quân 20,48m2/1trẻ, khuôn viên và các công trình nhà trường đảm bảo theo yêu cầu và thiết kế theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Toàn bộ các công trình của nhà trường như lớp học, được xây dựng kiên cố và bán kiên cố. Bếp ăn được xây dựng bán kiên cố.

Nhà trường có biển tên trường, khuôn viên sạch sẽ, có hàng rào bằng cây xanh, khu trung tâm nhà trường và một số chi điểm lẻ có tường bao quanh chắc chắn

.

Nhà trường sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo hợp vệ sinh đầy đủ cho tất cả các chi điểm trường.