Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hữu Lợi -Yên Thủy - Hòa Bình
Điện thoại: 0972353455
Điện thoại di động: 0972353455
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   cử nhân
  • Điện thoại:
   0972353455
  • Email:
   thuchuong455@gmail.com
 • Bùi Thị Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0369799097
 • Đặng Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0392417138
 • Nguyễn Thị Thanh Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0345434059